Biz Kimiz?

Bilgi Teknolojileri ve İnternet Güvenliği Derneği (BTİDER);

Bilginin en değerli kaynak olduğu bilinciyle hareket eden, çalışmalarını bilginin ışığında sürdüren, sürdürdüğü çalışmalarda yediden yetmişe internetin güvenliğini vurgulayan sıradışı bir oluşumdur.

  • Teknoloji ve internetin etkin gelişmesi için çalışmaktayız.
  • Kurs, seminer, panel, konferans, süreli ve süresiz yayın vb. çalışmaları yürütmekteyiz.
  • Dernek üye, gönüllü ve misafirlerimize bilgi teknolojileri ve internet alanında teknik, sosyal ve kültürel etkinliklere ortam hazırlamaktayız.
  • Teknoloji ve internet yazılım-donanım geliştirme projelerini hazırlamakta ve yürütmekteyiz.
  • Dünya’da ve Türkiye’de sosyal medya kalitesinin yükselmesi için aktif olarak çalışmaktayız.

MİSYON

Bilgi Teknolojileri ve İnternet Güvenliği Derneği, Türkiye’deki bilgi teknolojilerinin gelişimine katkı sağlamak ve internetin güvenli kullanımını artırmak amacını taşımaktadır

VİZYON

Derneğimizin bilgi teknolojileri ve internet güvenliği alanında hem Türkiye’de hem de Dünya’da etkin bir konuma getirirken, çalıştığı alandaki faaliyetlerin öncülüğünü yapan saygın bir kuruluş haline getirmek.

GELECEK HEDEFLERİMİZ

Bilgi Teknolojileri ve İnternet Güvenliği olarak gelecek hedeflerimiz şunlardır:

  • İnternetin insanlığın yararına kullanılması ve ortak paydası olduğu bir dünya inşa etmek,
  • Zararlı sonuçlar doğuran bilinçsiz ve yanlış sosyal medya kullanımına karşı, kreatif bir sosyal medya kullanım kültür ve bilincinin yerleşmesi için zinde, kararlı ve sorumlu bir toplum oluşturmak için gayret etmek,
  • Teknoloji ve bilişim alanında küresel ve yerel bazda ulaşımın eşit şartlar altında erişilmesi için tüm kaynakları harekete geçirmek,
  • İnternet teknolojilerindeki birikimin, insanlık bilgi ve deneyimine açılmasını sağlamak,
  • Siber Güvenlik, Bilgi Güvenliği ve Milli Teknolojilerin geliştirilmesi için gerekli sosyal altyapının oluşturulması için çalışmaktır.